ĐẦM XÒE

Mong em luôn hiểu và trân trọng bản thân – luôn là tấm gương phản chiếu cuộc đời của mình, chứ không phải của một ai khác.